Ervaring

Ik heb ervaring in het werken voor overheden, maatschappelijke organisaties en adviesbureaus. Altijd voor het landelijke gebied.

Eigenaar

Ervaring icoontje

Begeleiden van processen en projecten voor verandertrajecten in het landelijke gebied

 • Begeleiden stoppende en gestopte agrariërs bij zoektocht naar nieuwe functie gebouwen (VABIMPULS provincie Noord-Brabant)
 • Procesbegeleider nieuwe natuur gemeente Dronten
 • Contactpersoon en procesbegeleider ‘Warme sanering varkenshouderij Barneveld’
 • Procesbegeleider gebiedsproces De AmerkantOp in West-Brabant
 • Projectleider POP3 project ‘Natuurinclusieve landbouw met burgerparticipatie’
 • Procesbegeleider gebiedsproces Waardassacker polder/Botshol/Nellestein (Abcoude) voor Programmabureau Utrecht-West
 • Voorbereidingen gebiedsprocessen voor Programmabureau Utrecht-West (Zegveld, Zouweboezem, Oudewater)
 • Voorbereiden Warme sanering varkenshouderij gemeente Barneveld
 • Voorbereiden gebiedsproces omgeving Kamers in de gemeente Bernheze
 • Voeren van keukentafelgesprekken met agrarische ondernemers in de gemeente Molenlanden en in de gemeente Rhenen
 • Onderzoeken mogelijkheden openhouden delen van lange afstand wandelroutes van Wandelnet
 • Schrijven van teksten

februari 2019 - heden

Adviseur ontwikkeling landelijk gebied

Ervaring icoontje

Begeleiden van processen en verandertrajecten in het landelijke gebied

 • Haalbaarheidsonderzoeken fietspaden Soest
 • Projectontwikkeling zonnepark Universiteit Utrecht
 • Projectbegeleiding ruimtelijke planvorming zonneparken
 • Ruimtelijke onderbouwingen

2018 - februari 2019

Projectleider

Ervaring icoontje

Kavelruilcoördinator vrijwillige kavelruilprojecten, project- en procesbegeleiding plattelandsontwikkelingsprojecten

 • kavelruilcoördinator/gebiedsmakelaar Midden-Delfland
 • Gebiedsmakelaar Binnenveld (Wageningen en Rhenen)
 • Gebiedsmakelaar Kampen, Zwolle, Zwartewaterland
 • Ontwikkeling nieuw landgoed De Hooge Bank
 • Kavelruilprojecten

2007 - 2018

Projectleider landelijk gebied

Ervaring icoontje

Projectleider bestemmingsplannen buitengebied

 • Bestemmingsplannen Buitengebied Nederlek, Zaltbommel en Zeewolde
 • Regionale beleidsinvulling functieveranderingen en nevenactiviteiten Regio De Vall

2005 - 2007

Afdelingsfunctionaris en Adviseur Gebiedsgerichte Vernieuwing

Ervaring icoontje

Ondersteunen van plaatselijke besturen ZLTO. Projectontwikkeling en -leiding projecten met agrarische ondernemers, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen.

Samenwerkingsverbanden (mee) opgezet: Boer-gondisch West-Brabant, Streekproducten Brabantse Wal Asperges, Verenigingen van glastuinders in Zevenbergen en Etten-Leur, agrarische natuurverenigingen (ANV Drimmelen & Moerdijk, ANV Slagenland, ANV Baarle-Nassau e.o.).

2005 - 2007

Beleidsmedewerker Buitengebied

Ervaring icoontje

Beleidsontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening landelijke gebied

 • Ontwikkelen natuur- en landschapsbeleid
 • Aanleg en herstel van natuur en landschapselementen
 • Projectleider herziening bestemmingsplan Buitengebied
 • ROM-project Gelderse Vallei (voorloper van Reconstructie)
 • Herinrichting Nijkerk-Putten (landinrichtingsproject

1990 - 2000

Bestuurslid

Ervaring icoontje

Mede-initiatiefnemer en oprichter duurzame energie coöperatie

 • Collectieve inkoop zonnepanelen
 • Verduurzamen eigen woningen
 • Postcoderoosprojecten
 • SDE+ projecten
 • Windenergieproject

2012 - 2019


Delen