Illustratie van de werkwijze van ienze koekkoek - Verstaat, nummer 1.

iK Verstaat

Verstaan is horen wat de ander zegt en begrijpen wat daarmee wordt bedoeld.

Illustratie van de werkwijze van ienze koekkoek - Verstaat, nummer 2.

iK Verstaat doet

Proces- en projectbegeleiding in het landelijke gebied. Geen pasklare antwoorden, maar samen de weg zoeken naar een optimaal resultaat.

Illustratie van de werkwijze van ienze koekkoek - Verstaat, nummer 3.

iK Verstaat is inzetbaar

Voor begeleiding van gebiedsprocessen, groepsprocessen en het voeren van individuele keukentafelgesprekken. Projectontwikkeling: van vage ideeën tot concrete uitvoeringsplannen. Schrijven van teksten en verwerken van data in een Geografisch Informatie Systeem (GIS).

Over

Proces- en projectbegeleiding in het landelijke gebied om met streekhouders gevolg tot stand te brengen. Die verandering moeten houdbaar zijn. Dus gebaseerd op een gezond financieel rendement, sociaal aantrekkelijk en bijdragen aan een gezond milieu. Ik zorg ervoor dat betrokken partijen elkaar (gaan) verstaan. Ik mensen en situaties bij elkaar om samen oplossingen tot stand te brengen, plannen te maken en uit te voeren. Voorbeelden van thema's: Biodiversiteit, nieuwe natuur, kringlooplandbouw, klimaatadaptatie, bodemdaling, stad-plattelandrelaties, burgerparticipatie, duurzame energie, landbouw en nieuwe functies voor boerenerven.

Lees verder IK-Verstaat waaier
Over sectie banner afbeelding

Ervaring

Ik werk al bijna 30 jaar samen met bewoners en gebruikers van het landelijke gebied: als beleidsmedewerker van een gemeente en als projectleider bij een landbouworganisatie en verschillende adviesbureaus. Met die ervaring weet ik hoe het maatschappelijke krachtenveld er uit ziet en kan ik daar gebruik van maken in mijn werk.

Lees verder IK-Verstaat waaier

Projectbegeleider Nieuwe Natuur Dronten

Ik begeleid het proces om met agrariërs nieuwe natuur te realiseren. Dit is een uitvloeisel van het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland.

Begeleider gebiedsprocessen Utrecht-West

Als procesbegeleider initiëren en begeleiden van gebiedsprocessen met agrariërs, natuurorganisatie en overheden in Utrecht-West. Doel: planvorming met het gebied met draagvlak voor toekomstbestendige polders en agrarische bedrijven.

Nieuwe functies voor boerenerven

Als deskundige begeleid ik gestopte agrariërs in hun zoektocht naar een nieuwe functie voor hun agrarische erf (in het kader van VABIMPULS, provincie Noord-Brabant)

Delen