Illustratie van de werkwijze van ienze koekkoek - Verstaat, nummer 1.

iK Verstaat

Verstaan is horen wat de ander zegt en begrijpen wat daarmee wordt bedoeld.

Illustratie van de werkwijze van ienze koekkoek - Verstaat, nummer 2.

iK Verstaat doet

Proces- en projectbegeleiding in het landelijke gebied. Geen pasklare antwoorden, maar samen de weg zoeken naar een optimaal resultaat.

Illustratie van de werkwijze van ienze koekkoek - Verstaat, nummer 3.

iK Verstaat is inzetbaar

Voor begeleiding van gebiedsprocessen, groepsprocessen en het voeren van individuele keukentafelgesprekken. Projectontwikkeling: van vage ideeën tot concrete uitvoeringsplannen. Projectbegeleiding om het gewenste resultaat te bereiken.

Over

Proces- en projectbegeleiding in het landelijke gebied om met streekhouders veranderingen tot stand te brengen. Die verandering moeten houdbaar zijn. Dus gebaseerd op een gezond financieel rendement, sociaal aantrekkelijk en bijdragen aan een gezond milieu. Ik zorg ervoor dat betrokken partijen elkaar (gaan) verstaan. Ik breng mensen en situaties bij elkaar om samen veranderingen tot stand te brengen, oplossingen te verzinnen, plannen te maken en uit te voeren. Voorbeelden van thema's: Biodiversiteit, nieuwe natuur, kringlooplandbouw, klimaatadaptatie, bodemdaling, stad-plattelandrelaties, burgerparticipatie, duurzame energie, landbouw en nieuwe functies voor boerenerven.

Lees verder IK-Verstaat waaier
Over sectie banner afbeelding

Ervaring

Ik werk al bijna 30 jaar samen met bewoners en gebruikers van het landelijke gebied: als beleidsmedewerker van een gemeente en als projectleider bij een landbouworganisatie en verschillende adviesbureaus. Met die ervaring weet ik hoe het maatschappelijke krachtenveld er uit ziet en kan ik daar gebruik van maken in mijn werk.

Lees verder IK-Verstaat waaier

Nieuwe Natuur Oostkant Dronten

Ik begeleid het proces om met agrarische ondernemers de nieuwe natuur te realiseren. Dit is een uitvloeisel van het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland.

Stichting De AmerkantOp

Agrarische ondernemers hebben het initiatief opgepakt om een gebiedsproces in gang te zetten in West-Brabant om landbouw, natuur, recreatie en consumenten meer met elkaar te integreren en samenwerken. Ik ben één van de procesbegeleiders.

Nieuwe functies voor boerenerven

Als deskundige begeleid ik gestopte agrariërs in hun zoektocht naar een nieuwe functie voor hun agrarische erf (in het kader van VABIMPULS, provincie Noord-Brabant)

Delen